Xuân Lộc sử dụng tốt nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới

Xuân Lộc là một trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Thủy, vào tháng 5 năm 2015. Cũng như các địa phương khác, khi bắt tay triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng, sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay diện mạo nông thôn ở xã đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người dân ngày một nâng cao. Xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới là kết quả vượt ngoài mong đợi. Chìa khóa tạo nên sự thành công này chính là huy động được các nguồn lực của địa phương và cộng đồng dân cư.


Lãnh đạo tỉnh, huyện và Công ty TNHH Thắng Lợi trao quà và tiền ủng hộ xây dựng thiết chế văn hoá đình làng Võng La, xã Xuân Lộc (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).
 
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lộc đã lựa chọn thế mạnh của địa phương, vận động hợp tác xã nông nghiệp liên kết với các hộ dân tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tất cả các công việc của xã, khu dân cư đều được đưa ra bàn bạc, xin ý kiến của Nhân dân một cách công khai. Khi người dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và thụ hưởng, người dân đồng thuận rất nhanh. Trong giai đoạn 2016- 2020, xã đã huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới là trên 6,5 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp tiền mặt là hơn 1,2 tỷ đồng; đóng góp ngày công lao động là gần 4,1 tỷ đồng; hiến đất là 1,1 tỷ đồng.


Đường giao thông tại xã Xuân Lộc được tu sửa phục vụ việc đi lại của người dân được thuân lợi


Các nguồn vốn của Nhân dân đóng góp, nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn khác được xã thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định, thực hiện đúng quy chế dân chủ, không áp đặt. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo đúng các hạng mục trong Đề án đã được phê duyệt. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhân dân đóng góp đều được thông qua các khu dân cư, cùng sự giám sát đầu tư cộng đồng, qua đó đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng xã Xuân Lộc được đầu tư xây dựng khang trang


Chứng kiến từng bước chuyển mình của quê hương nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Thiều Quang Huấn - khu 5 xã Xuân Lộc phấn khởi cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã làm được rất nhiều việc cho dân, ý nghĩa nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc đưa các giống cây, con mới về cho người dân sản xuất, đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông,  rồi xây mới, nâng cấp nhà văn hóa, trạm y tế, trường học khang trang… giúp cho chúng tôi đi lại, sinh hoạt được thuận tiện hơn trước, người dân cũng có thêm nhiều cơ hội làm giàu, nhiều mô hình kinh tế mới được phát triển…

Cùng với đó, các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân xã phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc mục đích và đối tượng. Ngân sách giao hàng năm luôn được xã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa của xã, khu dân cư và đầu tư phát triển sản xuất. Xuân Lộc đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh như: Nạo vét kênh mương thủy lợi, xử lý rác thải, giao thông, trường học, trạm y tế...

Chia sẻ về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới, ông Lê Quốc Kỳ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: Công tác tuyên truyền là giải pháp có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân cùng góp công, góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới. Tổng số vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh, địa phương (bao gồm cả các nguồn vốn lồng ghép từ các công trình dự án) là hơn 75 tỷ đồng, được đầu tư vào 25 hạng mục công trình trên địa bàn xã. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các hạng mục trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để Nhân dân hiểu và tích cực tham gia. Từ đó, các phong trào thực hiện có hiệu quả tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2020-2025, Xuân Lộc phấn đấu có 02 khu đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Nối tiếp niềm tự hào là một trong những xã nông thôn mới đầu tiên của Thanh Thủy -huyện nông thôn mới, Xuân Lộc tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương cùng nhau chung sức tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm từng bước nâng cao; phương thức sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng hàng hóa được hình thành..., Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Xuân Lộc sẽ đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, với các tiêu chí phù hợp hơn, ở mức cao hơn nhằm đạt được sự phát triển một cách hài hòa, bền vững, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 đúng như mục tiêu đã đề ra.
ĐT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 12

Tổng truy cập: 6.389.397