Xin nguyện cùng “Người” vươn tới mãi

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Thanh Thuỷ đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao.Lực lượng dân quân xã Đào Xá hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng tại đồi Bạch Thạch nơi Bác Hồ về thăm và phát động tết trồng cây năm 1964

Xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt, 5 năm qua, Huyện uỷ Thanh Thuỷ đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền từ huyện tới cơ sở, căn cứ theo điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung trọng tâm nhất; đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm. Nhờ đó, việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm được triển khai nghiêm túc; 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ; 98,4% đảng viên chi bộ dưới cơ sở và 97,6% đoàn viên, hội viên tổ chức tham gia học tập. Từ nội dung chuyên đề học tập hàng năm, 100% cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 100% cá nhân là người đứng đầu và 87,8% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; cam kết, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. 5 năm qua, huyện Thanh Thuỷ đã xây dựng được 90 pano, treo 356 băng rôn; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền được 1.156 tin, bài, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã có những chuyển biến toàn diện, vững chắc, lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn việc thực hiện chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 5 năm qua đã có 637 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cấp tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị đã có 158 lượt tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cơ sở; 12 tập thể, 13 cá nhân được BTV Tỉnh uỷ và Huyện ủy khen thưởng. Hàng năm, qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ còn chú trọng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nhờ đó, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt trên 8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 40 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; tỉ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 67%. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc, Trung tâm Y tế huyện được nâng từ hạng III lên hạng I; các xã, thị trấn đều đạt tiêu chí quốc gia về y tế; chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn đứng tốp đầu của tỉnh, 92,5% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội dược giữ vững. Chỉ đạo thực hiện thành công Đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư và các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Qua đó đã giảm từ 151 khu dân cư xuống còn 126 khu, 15 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 11 xã, thị trấn. Hết năm 2018, số xã được công nhận nông thôn mới đạt 100%. Tháng 10/2020, huyện Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Có thể khẳng định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã được Huyện uỷ Thanh Thuỷ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; góp phần tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc chấn chỉnh, làm rõ việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và có các hình thức xử lý nghiêm minh. Từ đó, từng bước nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sự hài lòng, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền ngày càng được khẳng định; góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày một hiệu lực, hiệu quả.

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của huyện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đảng bộ huyện đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp; trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Những nhiệm vụ và giải pháp mà Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng huyện Thanh Thuỷ trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn mới và để xin nguyện cùng “Người” vươn tới mãi./.
 
Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 7

Tổng truy cập: 4.505.048