Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2020 được UBND tỉnh tổ chức ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh: “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, do vậy tỉnh Phú Thọ phải đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh giàu có về nông nghiệp, là miền quê đáng sống, người nông dân hiện đại nhưnggiàu bản sắc.

 


S6_2.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành, thị của tỉnh cùng một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
 image003_226.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Đồng chí khẳng định, Phú Thọ luôn là tỉnh dẫn đầu khu vực phía Bắc về xây dựng NTM. Tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng để nâng cao mục tiêu xây dựng NTM. Đây là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Phú Thọ trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới  Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Thọ tiếp tục có những giải pháp cụ thể, sát thực tế để đưa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển đúng tiềm năng sẵn có. Trong đó, phải đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh giàu có về nông nghiệp, là miền quê đáng sống, người nông dân hiện đại nhưnggiàu bản sắc.
DSC-1399_1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Đồng chí khẳng định: Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trong tỉnh đã có khởi sắc, đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về NTM được tăng cường; kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển nhanh, đa dạng; chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển; nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 
Bên cạnh các kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương còn hạn chế; chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, còn tư tưởng trông chờ vào đầu tư từ ngân sách nhà nước. Công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế và khó khăn. Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn có sự chênh lệch giữa các địa phương. Việc thu gom xử lý chất thải, rác thải, nước thải ở một số địa phương còn chưa tốt, gây ô nhiễm môi trường. Việc phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, bền vững còn hạn chế …
S7_2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị, các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và mục tiêu đề ra cho năm 2020. Trong đó, tập trung thẩm định, trình công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Việt Trì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh. 
S8_2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các xã có thành tích phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
S9_2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các xã có thành tích phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
Đối với công tác tuyên truyền, đồng chí yêu cầu: Các ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, bởi xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng xã hội nông thôn hiện đại, văn minh, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở.
Tại hội nghị, 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020; 27 xã có thành tích phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Cũng trong dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Cờ thi đua cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cả nước chung xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020.
IMG-3820.jpg
IMG-3964.jpg
S1_4.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng của các huyện, thành, thị của tỉnh
Tính đến tháng 8/2019, tỉnh có 93 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 37,7%; 13/13 huyện, thành, thị có xã đạt chuẩn NTM; 166 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Lâm Thao đạt huyện NTM; thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn NTM; bình quân tiêu chí đạt 15,0 tiêu chí/xã. Không có xã dưới 7 tiêu chí.
Phú Thọ bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm của các xã rất thấp, bình quân tiêu chí chỉ đạt 6,5 tiêu chí/xã, có 27 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 220 xã đạt dưới 10 tiêu chí và 51 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng với việc ban hành cơ chế chính sách đúng đắn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá toàn diện, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra trước 3 năm; kết quả xây dựng NTM của tỉnh đứng ở vị trí nhóm đầu và là tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn NTM trong khu vực miền núi phía Bắc. 
Với tổng nguồn vốn huy động đạt 12.640 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng. Các xã đạt tiêu chí NTM cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra: Giao thông 55,1%; thủy lợi 92,7%; giáo dục 90,7%; y tế 74,9%; văn hóa 89,9%; lao động có việc làm 98,8%; cơ sở vật chất văn hóa 80,6%; hạ tầng thương mại nông thôn 87%... Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành và nhân rộng, qua đó góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp trong những năm qua đạt 5,03% (cao hơn bình quân chung của cả nước 2,92%). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 29,8 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm (năm 2010 là 20,3%; năm 2018 xuống còn 7,1%). 
Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM; 300 khu dân cư NTM; lũy kế có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; không có xã đạt dưới 8 tiêu chí; đối với các xã chưa đạt chuẩn, tiếp tục nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn trong năm, phấn đấu mỗi xã tăng bình quân 1 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có thêm tối thiểu 1 huyện đạt chuẩn NTM; 65% số xã đạt chuẩn NTM; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã trở lên; có 80% số khu dân cư đạt chuẩn NTM (trong đó có tối thiểu 10% số khu dân cư NTM kiểu mẫu).

Theo PhuthoPortal


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 15

Tổng truy cập: 6.389.319