Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

11-1574900982
Kiểm tra nhận thức học viên lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở của Trường Quân sự tỉnh.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Để đạt mục tiêu, chất lượng đề ra, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã bám sát phương châm, đối tượng huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể hóa trong công tác huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật và các chuyên môn khác. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị lồng ghép bằng các hình thức để giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ như: Thông báo thời sự, chính trị; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thực hiện Ngày chính trị và văn hoá tinh thần, Ngày Đảng, Ngày pháp luật để thông tin những vấn đề của thế giới, trong nước, Quân đội, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Từ đó mọi cán bộ, chiến sĩ được định hướng tư tưởng theo quan điểm của Đảng, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, được đối thoại, giải đáp những thắc mắc về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. 5 năm qua, các đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức 947 buổi thông báo, nói chuyện thời sự cho trên 225.150 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng. Không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ khi nhận công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ. Qua kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 87,85% khá giỏi. 

Đại tá Đinh Quốc Hùng- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Trước những khó khăn phức tạp của tình hình, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, LLVT tỉnh đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao. Qua đánh giá, số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh vượt 4,63% so với chỉ tiêu nghị quyết; số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt 5,2% so với chỉ tiêu nghị quyết”. 


img0205-1574901026
Huấn luyện bắn chiến đấu ở Trung đoàn 753, Bộ CHQS tỉnh.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương, đơn vị. Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo từng bước đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho từng đối tượng, huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với SSCĐ, giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Đại tá Đinh Mạnh Phác - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng đổi mới công tác điều hành huấn luyện sát nhiệm vụ thực tế, sát chức trách bộ đội, trong đó tập trung đi sâu vào huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm được hệ thống kế hoạch, như là kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên, kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ thời chiến và huấn luyện thời chiến, đồng thời chú trọng huấn luyện nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái SSCĐ”. 

Với các giải pháp đồng bộ, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, chất lượng huấn luyện của LLVT không ngừng được nâng lên. 100% nội dung thi và kiểm tra của các đơn vị đều đạt khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi đạt hơn 75%, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân khu. Cùng với huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được quan tâm củng cố, tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Hiện nay, lực lượng DQTV đạt 1,97% so với tỷ lệ dân số, đảng viên đạt 27,7%. Việc đăng ký, sắp xếp, quản lý, huấn luyện DBĐV và phương tiện kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định, chất lượng đạt khá. Đây thật sự là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các tình huống phức tạp ngay tại địa phương và cũng là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

 

Với những kết quả đạt được, từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh liên tục được Quân khu 2, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Thành quả đó khẳng định chất lượng chính trị, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 40

Tổng truy cập: 3.610.806