Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Thanh Thủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu các môn diễn ra tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 481/KH-UBND, ngày 10/5/2017 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Thanh Thủy

Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT huyện Thanh Thủy lần thứ VIII năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số: 481/KH-UBND ngày 10/05/2017 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tổ chức Đại hội Thể dục

Xem chi tiết

Triển khai thực hiện nghị Nghị quyếl số 10- NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện đến năm 2020

Triển khai thực hiện nghị Nghị quyết số 10- NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện

Xem chi tiết

Điều lệ hoạt động

Triển khai thực hiện các điều lệ được đưa ra

Xem chi tiết

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 10

Tổng truy cập: 6.389.348