Ủy ban MTTQ huyện giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021

Vừa qua, Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại 03 đơn vị gồm: xã Hoàng Xá, Đào Xá và Phòng Lao động TB&XH huyện về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021. Tham dự đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.


Toàn cảnh buổi giám sát

Tại các buổi giám sát, các đơn vị đã báo cáo cụ thể việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2021 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc bám sát kế hoạch hướng dẫn của ngành chức năng. UBND các xã đã xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, khu dân cư; Chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đầy đủ các bước, đảm bảo quy trình, sát với yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cho ý kiến và làm rõ những các nội dung: quy trình các bước điều tra, rà soát; một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như: tiêu chí điều tra chưa bao quát đánh giá sát với thực tiễn đối tượng; tình trạng tái nghèo vẫn xảy ra, tình trạng người dân tách hộ, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, tình trạng che giấu tài sản của hộ dân gây khó khăn cho công tác điều tra.... Các thành viên trong đoàn đã trao đổi trực tiếp với Ban Chỉ đạo của các xã trong thực hiện 7 bước theo quy trình, quy định, hướng dẫn của các cấp; việc niêm yết công khai danh sách tại trụ sở để nhân dân theo dõi, việc giải đáp thắc mắc của nhân dân; kết quả khảo sát trực tiếp tại một số hộ trên địa bàn.

Cũng tại các buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu, văn bản triển khai, việc xử lý, giải quyết các công việc liên quan đến nội dung giám sát, giải đáp làm rõ một số ý kiến của cơ sở về một số vấn đề liên quan đến điều tra, rà soát một số hộ nghèo tại các khu dân cư và nêu một số vấn đề liên quan để đơn vị chịu sự giám sát làm rõ và thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các đơn vị, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở bám sát hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện về công tác điều tra, rà soát; cần tăng cường tuyền truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay và các nguồn vốn hỗ trợ khác để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ các bước quy trình rà soát, bình xét hộ nghèo theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa XI. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác điều tra, rà soát tại khu dân cư; đảm bảo công tác rà soát được chính xác, dân chủ, công khai, đúng đối tượng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với các kiến nghị của các đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn tiếp thu và sẽ chuyển đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết./.
                                                                                                 Thế Sơn -MTTQ huyện

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 18

Tổng truy cập: 5.705.640