UBMTTQ huyện Thanh Thủy tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 24/2, UBMTTQ huyện Thanh Thủy tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử, thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tường -  TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UB bầu cử huyện; các đồng chí trong BTV HU, lãnh đạo UBND huyện, đại diện ủy ban bầu cử huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người tham gia  ứng cử đại biểu HĐND huyện.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch bầu cử huyện Nguyễn Minh Tường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện bầu cử thành công là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây cũng là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử, thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử và làm các thủ tục, hồ sơ ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực UBMTTQ huyện ngày 4/2/2021, số lượng được bầu là 35 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 70 người. Trong đó, nữ có 34 người, dân tộc 4 người, tôn giáo 4 người và quần chúng 9 người.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo 3 bước: Hội nghị thứ nhất họp ban lãnh đạo cơ quan; hội nghị thứ 2 lấy ý kiến cử tri nơi công tác; hội nghị thứ 3 họp ban lãnh đạo mở rộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch bầu cử huyện Nguyễn Minh Tường yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cần đảm bảo số lượng và chất lượng, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu, thành phần, nhất là đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia. Việc thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng, chặt chẽ, có chất lượng.

Hội nghị này là bước thứ 2 trong quy trình 5 bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, tiến tới lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.
Hoàng Huân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/4/2021

Đang online: 9

Tổng truy cập: 4.220.485