Tu Vũ tổ chức lễ hội truyền thống năm 2022 và lễ Thượng Lương Đền Hạ Mã

Sáng 02/6 (tức ngày 4 tháng 5 năm Nhâm Dần), xã Tu Vũ đã tổ chức lễ hội truyền thống và lễ Thượng Lương Đền Hạ Mã.


Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Tu vũ đánh trống, thỉnh chiêng

Theo bản kê khai thần tích, Đền Hạ Mã xã Tu Vũ thờ Đức thánh Mẫu Đinh Thị Ngọc Nhang, Đức thánh Hoài Văn Vương, Đức Tản Viên Sơn Tam Vị, Đức thánh Quách Tuấn. Hàng năm, từ ngày 4 đến 12 tháng Giêng Đền Hạ Mã diễn ra tiệc lễ các vị thần gồm: tiệc Đức Thánh Mẫu, tiệc 4 ông Đại vương nghè; tiệc sinh nhật ông Hoài Văn - Hoài Võ; tiệc kỵ nhật đức thánh Quách Tuấn và rước kiệu ngai lên đình Hội đồng; ngày 5 tháng 5 kỵ nhật 2 vị Hoài Văn - Hoài Võ. Ngoài ra Đền Hạ Mã còn có 5 lễ theo thời tiết gồm: mùng 3 tháng 3 tế Khổng Tử cầu khoa (văn chỉ); 1 tháng 4 cầu yên tiễn quan ôn; 1 tháng 6 lễ hạ điền; 22 tháng 8 lễ thượng điền và 10 tháng 10 lễ thường tân cúng cơm mới.


Nghi thức tế lễ

 Lễ hội truyền thống Đền Hạ Mã xã Tu Vũ được tổ chức hàng năm vào ngày 4 tháng 5 là hoạt động văn hóa tâm linh của nhân dân làng Tu Vũ nhằm hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về các vị thành hoàng làng để cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho mọi nhà được ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, nhắc nhở cháu con thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc ghi ơn sâu các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


Múa sinh tiền tại lễ hội


Ngay sau khi tổ chức lễ hội truyền thống Đền Hạ Mã mùng 4 tháng 5 năm Nhâm Dần; xã Tu Vũ đã tổ chức lễ Thượng Lương cất nóc ngôi đền mới được xây dựng trong khuôn viên Đền Hạ Mã từ nguồn vốn Nhà nước và Nhân dân cùng làm để thay thế cho ngôi đền hiện tại đang xuống cấp ./. 
 
Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 18

Tổng truy cập: 5.705.683