Trình danh sách 23 chức danh được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm

 

 

img-2458-1544416286

Trong buổi sáng đầu tiên, 10-12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thường trực HĐND trình HĐND quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội và Hướng dẫn số 321 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. 

HĐND lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban và Chánh Văn phòng HĐND (đối với HĐND cấp tỉnh); Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND.

Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 09 người không lấy phiếu tín nhiệm, cụ thể là: Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hoàng Dân Mạc đã nghỉ công tác theo chế độ hưu trí từ ngày 01/12/2018 (HĐND tỉnh đã có Nghị quyết miễn nhiệm); 09 người được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhưng thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13.

Ông Hồ Đại Dũng mới được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường ngày 01/11/2018, nhưng vẫn là thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn trình Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Hồ Đại Dũng trên cương vị Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm thực hiện vào ngày 11/12​.

Danh sách 23 chức danh được thường trực HĐHD tỉnh trình lấy phiếu tín nhiệm gồm:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân;
​2. Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
​3. Đinh Công Thực - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách;
4. Nguyễn Văn Khoẻ - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội;
5. Phạm Xuân Khai - Trưởng Ban Pháp chế;
6. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân tộc;
7. Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. KHỐI UỶ BAN NHÂN DÂN 
* Thường trực UBND tỉnh 

1. Bùi Minh Châu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
2. Hoàng Công Thuỷ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
3. Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
​4. Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

* Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh: 

5. Đinh Mạnh Phác - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
​6. Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công thương
7. Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở GT-VT ​
8. Bùi Đức Nhẫn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
​9. Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD& ĐT ​
10. Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế
​11. Nguyễn Thuỷ Trọng - Giám đốc Sở KH&CN ​
12. Nguyễn Văn Hậu - Giám đốc Sở TN&MT ​
13. Hoàng Quang Trung - Chánh Thanh tra tỉnh ​
14. Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ ​
15. Đinh Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân tộc ​
16. Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT

                                                                                                                 PhuthoPortal

 

 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 39

Tổng truy cập: 3.603.181