Tổng kết chương trình OCOP năm 2021


Các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 được vinh danh tại Hội nghị

 

 Ngày 22/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và vinh danh các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và các chủ thể có sản phẩm được công nhận.

Chương trình OCOP là chương trình lớn, có tầm quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm; UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các ngành. Đồng thời, chương trình cũng đã tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, tạo đà thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là khu vực làng nghề, các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng của từng địa phương. Thông qua việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn; ứng dụng công nghệ cao; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm…. nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 2 đợt đánh giá phân hạng sản phẩm và trình UBND tỉnh quyết định công nhận 57 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh gồm 50 sản phẩm, nhóm sản phẩm công nhận mới và 7 sản phẩm nâng hạng. Đến nay, toàn tỉnh có 78 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP cấp tỉnh gồm 30 sản phẩm, nhóm sản phẩm hạng 4 sao, 48 sản phẩm, nhóm sản phẩm hạng 3 sao. Ngành nông nghiệp, công thương đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, xúc tiến thương mại về sản phẩm OCOP của tỉnh dưới nhiều hình thức khác nhau và đã đạt được hiệu quả tốt.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có thêm 56 sản phẩm, nhóm sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 44 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt hạng 3 sao; 10 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt hạng 4 sao; 1 – 2 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Đồng thời triển khai ít nhất một mô hình, dự án sản phẩm du lịch cộng đồng đạt hạng từ 3 sao trở lên; xây dựng thêm các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các tour, tuyến du lịch, lễ hội trong tỉnh.

Tại hội nghị, 34 chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 đã được vinh danh.

Quân Lâm


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 11

Tổng truy cập: 6.581.525