Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và xây dựng chính quyền điện tử

img5537-1578647803

Chiều 10/1, văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Năm 2019, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất đúng và trúng, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực một cách tập trung, hiệu quả…


img5539-1578647847

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, gương mẫu trong việc thực hiện đổi mới, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác CCHC… Tiếp tục tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn đảm bảo 100% hồ sơ TTHC của tổ chức công dân được tiếp nhận giải quyết kịp thời. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua cổng dịch vụ công Quốc gia. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để làm nổi bật vai trò tham mưu giúp việc của Văn phòng trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Công tác phục vụ cần tiếp tục có sự đổi mới đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả tiết kiệm…

Tại hội nghị, 11 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


123-1578647832

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 45

Tổng truy cập: 3.610.787