Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất

dsc7097-1546498937
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Ngày 3-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Năm 2018, ngành nông nghiệp cả nước đạt được kết quả cao. Các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước, GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây; giá trị sản xuất tăng 3,86%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 40 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2017; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 42%; phát triển gần 1.100 mô hình sản xuất liên kết chuỗi, tăng 350 mô hình so với năm 2017. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tu bổ, nâng cấp. 

Hoà cùng sự phát triển của cả nước, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của Phú Thọ đạt 5,29%, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn bình quân chung toàn quốc. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện, toàn tỉnh hiện có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã hình thành và phát triển được 15 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. 

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề: Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong ngành nông nghiệp; đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả... 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Ngành nông nghiệp và các địa phương cần quán triệt, đưa ra các giải pháp tối ưu để đạt và vượt mục tiêu đề ra năm 2019. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất,kinh doanh. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xóa bỏ thể chế, pháp luật lạc hậu để có nền nông nghiệp phát triển toàn diện. Cần rà soát, đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh, nhóm sản phẩm chủ lực địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời làm tốt công tác thị trường bao gồm dự báo, phát triển thị trường mới, cân đối cung cầu, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, chủ động ứng phó với thiên tai. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất, chú trọng yếu tố môi trường, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Theo PTĐT

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019.

Sáng 3-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe một số nội dung về tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Năm 2018, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Tình hình chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện: 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đạt kết quả khá, trong đó đã huy động từ nguồn vốn xã hội hóa đầu tư một số công trình trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục được nâng lên cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện. Hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài công lập có bước phát triển cả về mạng lưới và chất lượng khám chữa bệnh. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đã tiến hành sáp nhập, giải thể tổng số 139 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục, sau sắp xếp còn 54 đầu mối, giảm 85 đầu mối. Chỉ đạo, rà soát xây dựng phương án sáp nhập khu dân cư trên địa bàn, số dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 1021 khu dân cư, giảm 35,4%, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực.

img8623-1546493825
Đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy.


Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ đều đánh giá, năm 2018 là một năm thành công, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch song vẫn còn một số tồn tại cần tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới: Phát triển du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng; dồn đổi ruộng đất và thu hút đầu tư vào nông nghiệp ở nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Năm 2018, bên cạnh những chỉ tiêu, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân cũng đã được Phú Thọ giải quyết thấu đáo, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Những kết quả này có được là nhờ sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị. Tiếp nối những thành tựu đó, trong năm 2019, chúng ta cần phải xác định được những thuận lợi, khó khăn để xây dựng giải pháp phù hợp. Trước mắt, cần dành nguồn lực để đầu tư, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo đà tăng trưởng kinh tế cho năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Cho ý kiến vào báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, đối với những lĩnh vực, ngành nổi cộm, phức tạp, thường xuyên có khiếu nại, tố cáo, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm; lựa chọn một số địa phương để thực hiện kiểm tra vượt cấp. 

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019.Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ.

Chiều ngày 3-1 đến 5-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 25

Tổng truy cập: 3.731.595