Thường trực HĐND huyện Thanh Thủy

Thường trực HĐND huyện Thanh Thủy
 
1. Chủ tịch HĐND huyện
  Đồng chí: Nguyễn Văn Cường
 Sinh ngày: 19/01/1974
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Tân Phương - Thanh Thủy
 Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
 Ngày vào Đảng:  6/10/1998
 Ngày chính thức: 6/10/1999
Trình độ CM: Thạc sỹ HCC
Trình độ LLCT: CC
 


2. Phó Chủ tịch HĐND huyện
 Đồng chí: Phạm Quang Phúc
 Sinh ngày: 19/8/1974
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
Quê quán: Thị trấn Thanh Thủy - Thanh Thủy
Chức vụ: UVBTVHU- PCT HĐND huyện
Ngày vào Đảng:  7/5/2002
Ngày chính thức: 7/5/2003
Trình độ CM: Thạc Sỹ QLKT
Trình độ LLCT:  CC
 


3. Phó Chủ tịch HĐND huyện 

 Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh
 Sinh ngày: 21/7/1984
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Trung Nghĩa - Thanh Thủy
 Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND huyện 
 Ngày vào Đảng: 7/9/ 2010
 Ngày chính thức: 7/9/2011
 Trình độ CM: Thạc Sỹ Quản lý kinh tế
 Trình độ LLCT:  CC
 
 
 

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 68

Tổng truy cập: 3.610.979