Thông tin xã Đoan Hạ

 Đoan Hạ là xã đồng bằng của huyện miền núi Thanh Thuỷ, cách trung tâm huyện khoảng 5km về phía Nam. Có diện tích tự nhiên là: 426,83ha, trong đó: đất canh tác là 270,23 ha. Xã Đoan Hạ có trên 4.300 khẩu với trên 1000 hộ, phân bố tại 4 khu dân cư, Đảng bộ có 244 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Địa phương có 2 tổ chức tôn giáo là đạo phật và đạo thiên chúa giáo, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Nhìn chung đời sống của nhân dân phát triển khá, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Trong những năm qua, phát huy truyền thống phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ và nhân dân trong xã, nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác. Với truyền thống tốt đẹp đó đã động viên, khích lệ thế hệ trẻ ngày nay noi gương, học tập, đoàn kết thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.


 

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 20

Tổng truy cập: 6.389.378