Thị trấn Thanh Thủy tổ chức Lễ giỗ Đức Thành Hoàng làng Đình La Phù năm 2022Sáng ngày 16/5 (tức ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần), UBND Thị trấn Thanh Thủy đã tổ chức lễ giỗ Đức Thành Hoàng làng Đình La Phù năm 2022.


Đình La Phù là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thờ ba vị tôn thần đó là: Đức Thánh Tản Viên Sơn;  Đức Thánh Mẫu họ Phan; Đế Tam Thủy Thần Dê Uyên Đại Xuyên.

Tương truyền, Đức Thánh Mẫu sinh hạ được 5 người con, 3 trai, 2 gái. 4 người con được giao trấn nhậm ở Sông Đáy, Sông Thao, Sông Đà và cửa hang Tăng Ma. Người con trai út là Đế Tam Thủy Thần Dê Uyên Đại Xuyên ở lại cùng thân mẫu trấn nhậm vùng sông nước La Phù. Ngài cùng thân mẫu có công dạy dân canh tác, trồng dâu, nuôi tằm, diệt trừ  Ma vương, quỷ quái, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt, sản vật bội thu, đất nước thanh bình, vì vậy, ngài đã được nhân dân tôn thờ là Thành Hoàng làng.

Lễ giỗ Thành Hoàng làng  Đình La Phù được tổ chức hàng năm là hoạt động văn hóa tâm linh của nhân dân thị trấn Thanh Thủy nhằm hướng về cội nguồn dân tộc, để cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho mọi nhà được ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, nhắc nhở cháu con thế hệ hôm nay, mai sau phải khắc ghi ơn sâu các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.
Minh Cảnh
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 14

Tổng truy cập: 5.557.624