Thêm vững niềm tin

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. (Ảnh tư liệu)

 

Với sứ mệnh lịch sử là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện trọng trách lãnh đạo cách mạng, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang được Đảng ta nâng lên tầm cao mới, coi là nhiệm vụ “then chốt” có ý nghĩa sống còn, quan trọng hàng đầu về xây dựng Đảng. Chủ trương đúng đắn này thêm một lần nữa được khẳng định, hiện thực hóa trong Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng. Bất chấp các thế lực thù địch, cơ hội chính trị điên cuồng chống phá bằng các luận điệu xuyên tạc, xảo trá trên các đài hải ngoại, không gian mạng, đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân đất Việt càng thêm vững niềm tin, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng…

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái trong Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để củng cố sức mạnh, khả năng chiến đấu cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc Đảng ta càng trong sạch, càng đoàn kết, càng vững mạnh sẽ đồng nghĩa với việc các thế lực chống đối, cơ hội chính trị không có cơ hội để tấn công, chống phá. Chính bởi vậy, trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, các đối tượng phản động liên tiếp tiến hành công kích, phá hoại, xuyên tạc nội dung, mục đích, bản chất, ý nghĩa, cách thức triển khai… công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức khủng bố Việt Tân, đài VOA, RFA cùng một số trang mạng như Chân trời mới media… đã cho đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc trắng trợn Hội nghị Trung ương 4. Chúng xuyên tạc rằng những ý kiến về tăng cường vai trò giám sát và phản biện của người dân với hệ thống chính trị của đất nước là “mị dân”; những biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là “âm mưu thanh trừng”, là cớ để “hạ bệ” lẫn nhau…

Đặt lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc lên trên hết, hơn 90 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã đồng cam cộng khổ, lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những mốc son chói sáng trong lịch sử dân tộc. Trên thế giới không có Đảng nào cầm quyền lâu bền như Đảng ta. Đây là thành tựu tự hào thể hiện sự ưu việt tuyệt đối của tổ chức. Tuy nhiên, chính đảng cầm quyền cũng có mặt trái mà từ xưa Lênin đã cảnh báo đó là, cầm quyền thì các Đảng sẽ có hai nguy cơ lớn là sai lầm về đường lối và quan liêu, thoái hóa, xa dân. Quan liêu, thoái hóa, xa dân sẽ dẫn đến nguy cơ Đảng mất quyền lãnh đạo và sụp đổ. Không chỉ có Đảng Cộng sản có những nguy cơ này mà các chính đảng trên thế giới đều như vậy. Vậy nên, không phải ngẫu nhiên mà trong ba khóa liên tục - Đại hội XI, XII, XIII đều chọn Hội nghị Trung ương 4 là hội nghị đầu mỗi khóa để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta xác định thực hiện đường hướng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Mà để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt thì phải đưa nội dung này vào hội nghị đầu của khóa để bàn và triển khai.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được tăng cường thực hiện là để làm trong sạch nội bộ, củng cố sức mạnh của Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do đó, không thể có sự tách rời riêng rẽ giữa Đảng và Nhà nước. Những cán bộ bị xử lý thời gian vừa qua là những người có hành vi sai phạm, xâm hại đến quyền, lợi ích của đất nước, đi ngược lại các quy định của Đảng, pháp luật quốc gia. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức Đảng và 87.000 đảng viên; cơ quan Thanh tra, Kiểm toán qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580.000 tỉ đồng, gần 9.000ha đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hơn 480 vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Việc xử lý  đúng người, đúng tội, không có chuyện sử dụng danh nghĩa chống suy thoái để tiến hành các cuộc “thanh trừng phe phái” hay “chỉ xử lý những cán bộ ở khối cơ quan hành pháp” như những gì các thế lực chống đối, cơ hội chính trị đang rêu rao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…”. 

Rõ ràng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng. Mỗi đảng viên thực sự gương mẫu, đẩy lùi tiêu cực, chống lại các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì nhất định Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Và như thế, niềm tin của nhân dân với Đảng sẽ ngày càng được nâng cao, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch không những hoàn toàn vô tác dụng mà còn khiến cộng đồng xã hội nhìn rõ bản chất tráo trở, động cơ chính trị đê hèn của chúng để mạnh mẽ đấu tranh bài trừ, làm trong sạch không gian mạng. 

Trung Tín


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 9

Tổng truy cập: 5.557.627