Thảo luận về chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

quochoi-1591610604
Ảnh TTXVN

Sáng 8/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp ngày đầu tiên của đợt 2 - Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV theo phương thức họp tập trung.

Thời gian của đợt 2 kéo dài trong khoảng 11 ngày và Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, trong đó có nhiều chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phát triển trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình Kỳ họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

08-06-2-1591610510

 

Chiều 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,  Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng thảo luận với Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Bến Tre về chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Về phạm vi, đối tượng: Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ chưa ban hành bộ tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển, nên chưa có cơ sở để xác định chính xác phạm vi, đối tượng cụ thể của Chương trình. Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành tiêu chí phân định, từ đó có quyết định phê duyệt chính thức xã, thôn cụ thể thuộc diện đầu tư của Chương trình MTQG. 

Về mục tiêu của Chương trình: Có ý kiến cho rằng, một số mục tiêu tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chưa được đưa vào Chương trình. Do đó, Chương trình MTQG cần đầu tư  tập trung vào 5 nhiệm vụ của Nghị quyết 88: Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở nguy hiểm; Phát triển sản xuất, bảo đảm sinh kế; Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, cơ bản; Quan tâm đúng mức giáo dục, đào tạo vùng đồng bào DTTS&MN.

Về cơ chế, chính sách huy động, tập trung nguồn lực đầu tư: Đề nghị Chính phủ cần sớm hoàn thành việc rà soát chính sách dân tộc và các văn bản quy phạm pháp luật đối với vùng đồng bào DTTS&MN, loại bỏ các chính sách, quy định kém hiệu quả; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng đồng bào DTTS&MN theo tinh thần Nghị quyết 88.

Về nguyên tắc và cơ chế thực hiện: Đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung một số nội dung: Đa dạng hóa nguồn vốn trong đó vốn Nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định, tạo điều kiện huy động vốn ODA và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, người dân theo nguyên tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thêm vào đó, cần đẩy mạnh việc phân cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương; thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS; thực hiện phương châm: “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, “Xã, thôn có công trình, dân có việc làm, tăng thu nhập”. Đặc biệt, các chính sách của Chương trình MTQG phải phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc, điều kiện thực tiễn của các vùng miền, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Chiều cùng ngày, các vị đại biểu Quốc hội cũng cho ý kiến vào Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 31

Tổng truy cập: 3.614.159