Thảo luận dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệpBước sang ngày làm việc thứ 4 của đợt 2, sáng 11/6 Quốc hội thảo luận tại Tổ vào dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 


Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,  Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng thảo luận với Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Bến Tre .

Về dự án Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Sau hơn 05 năm thực hiện Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, công tác BVMT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, đóng góp có hiệu quả cho công tác quản lý môi trường nói riêng và phát triển kinh tế của đất nước nói chung; nhận thức về trách nhiệm và hành động trong BVMT có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội; phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từng bước có sự chuyển đổi từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp với cơ chế kinh tế thị trường; nhiều nội dung BVMT được quy định trong nhiều luật khác nhau nhưng giữa các luật còn chồng chéo; nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý nhà nước về BVMT chưa thực sự hợp lý, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT. Vì vậy, để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về BVMT, xây dựng hệ thống chính sách BVMT đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế, cần thiết phải triển khai sửa đổi Luật BVMT hiện hành.


Về BVMT không khí, dự luật quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí của địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn quản lý”. Có ý kiến cho rằng, quy định trên cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ để bảo đảm tính khả thi vì ô nhiễm không khí có thể mang tính khu vực; các chất gây ô nhiễm có khả năng phát tán liên vùng, liên tỉnh. 

Về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, các ý kiến đánh giá cao những đổi mới về phương thức, công cụ quản lý môi trường trong dự Luật thể hiện vai trò kiến tạo của Nhà nước, trong đó có nội dung về cải cách thủ tục hành chính. Liên quan đến thẩm quyền thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhiều ý kiến đồng tình với phương án giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định để bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương và gắn liền trách nhiệm theo dõi cấp phép, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai dự án trên địa bàn quản lý. 

Về quản lý chất thải, các ý kiến đồng tình cao với nhiều quy định tại dự Luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng tiến bộ, chặt chẽ hơn so với Luật BVMT năm 2014, theo đó hộ gia đình, cá nhân ở các đô thị phải phân loại, lưu giữ chất thải sau khi phân loại trong các bao bì, thiết bị chứa; trong đó chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác phải được lưu chứa trong các bao bì, thiết bị chứa bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần xem xét thêm quy định lộ trình áp dụng biện pháp tương ứng với hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn. 

Về xử lý chất thải nguy hại, đại biểu Bùi Minh Châu cho rằng việc xử lý chất thải nguy hại trên phạm vi cả nước còn diễn biến phức tạp, khó quản lý; nhiều doanh nghiệp đã thuê đơn vị vận chuyển xả thải trái quy định ra sông, biển; vận chuyển đến các địa phương khác để xử lý... Đại biểu đề nghị, địa phương khi sản xuất ra các sản phẩm mà quá trình sản xuất có sản sinh ra các chất thải nguy hại thì phải có cơ sở xử lý môi trường, không được mang chất thải nguy hại ra khỏi địa phương để xử lý tại các địa phương khác.

Về Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Các ý kiến đồng tình cao về việc ban hành chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong giai đoạn nền kinh tế bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và cụ thể hóa một phần các Điều 10, Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã được Quốc hội thông qua.

Về tên gọi của Nghị quyết, một số  ý kiến cho rằng, mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động kinh doanh có quy mô nhỏ. Vì vậy, đề nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh lại tên của Nghị quyết là “giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có quy mô nhỏ” để tên gọi của Nghị quyết khái quát hóa được nội hàm của Nghị quyết.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu Bùi Minh Châu nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về giảm số thuế phải nộp (30%) và áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu (dưới 50 tỷ đồng), kết hợp với tiêu chí về lao động (dưới 100 lao động) để thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng này. Theo Chính phủ, đây là các đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, khả năng tiếp cận vốn, trình độ quản lý và áp dụng công nghệ còn hạn chế trong khi nhóm đối tượng này chiếm đa số trong tổng số các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước đó, với tỷ lệ 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cuối buổi chiều, Đoàn ĐBQH các tỉnh thảo luận về phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử  quốc gia; dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 23

Tổng truy cập: 3.614.168