Thanh Thủy tích cực chuẩn bị công tác bầu cử


Thành viên UBBC xã Tân Phương kiểm tra hồ sơ các đại biểu ứng cử HĐND xã.

Ngày 23/5 là ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội của toàn dân, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Thanh Thủy đã và đang tích cực, chủ động chuẩn bị các phần việc phục vụ cho cuộc bầu cử.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tính đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Thanh Thủy được thực hiện theo đúng lịch trình thời gian, luật định.

Để công tác bầu cử thực sự hiệu quả, đảm bảo tiến độ, Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; UBND huyện, xã, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu HĐND cùng cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.

Các thành viên tăng cường đi cơ sở rà soát, giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung chuẩn bị công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, UBBC các cấp đã thành lập các tổ giúp việc, tổ an ninh trật tự và y tế, tổ thông tin truyền thông, tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ hậu cần phục vụ cho công tác bầu cử. 

Căn cứ số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với MTTQ và UBND cùng cấp, Thường trực HĐND cấp huyện và xã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp mình.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tổ chức ngày 4/2, hội nghị đã thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã nhất trí giới thiệu 70 đại biểu, đối với HĐND cấp xã, giới thiệu 542 đại biểu.

Từ ngày 24/2 đến ngày 11/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đồng thời tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với những người ứng cử. Ngày 14/3, UBBC các cấp đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong đó cấp huyện 70 hồ sơ, cấp xã 542 hồ sơ. Không có hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã.

Đến hết ngày 19/3, MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sau hội nghị hiệp thương lần hai, số đại biểu giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện là 70 người.

Các tỷ lệ cơ cấu kết hợp đảm bảo theo quy định, nữ 51,4%, tuổi trẻ (dưới 40) 52,8%, người ngoài Đảng 14,3% người, là dân tộc thiểu số 7,14%, tôn giáo 5,7%, tái cử 54%. Ở cấp xã, số đại biểu giới thiệu ứng cử còn 540 người (2 đại biểu tự xin rút).

Cơ cấu kết hợp với tỷ lệ nữ 374%, tuổi trẻ (dưới 40) 40,6%, người ngoài Đảng 37,2%, là người dân tộc thiểu số 5,6%, tôn giáo 5,36%, tái cử 50,7%. Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 người, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 271 người.

Nhìn chung, các bước chuẩn bị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được huyện Thanh Thủy chủ động chuẩn bị tốt theo luật định. Hiện huyện đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những đại biểu được giới thiệu sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Ở các xã, thị trấn cũng đang tiến hành các phần việc phục vụ cho việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử và lập danh sách cử tri theo từng khu vực.

Sau khi lấy ý kiến, xác minh, trả lời cử tri về những kiến nghị đối với người ứng cử, huyện sẽ chốt danh sách đại biểu để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Theo Báo PT

 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/4/2021

Đang online: 17

Tổng truy cập: 4.220.464