Thanh Thủy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020


Trường THCS Đào Xá là một trong những trường được 
huyện đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của trường chuẩn quốc gia 

Là huyện thứ 2 được tỉnh chọn về đích NTM, vì vậy trong những năm qua, huyện Thanh Thủy đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc để thực hiện có hiệu quả chương trình này. Nhiều đề án, kế hoạch, nghị quyết, chính sách… đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp, nhân dân theo phương trâm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Điển hình là huyện đã triển khai Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng NTM huyện đến năm 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thuỷ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020.
 
Nghị quyết số 07 ngày 21/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy đến năm 2020” đã đề ra mục tiêu trong năm 2016 có 3 xã đạt chuẩn, năm 2017 có 2 xã, năm 2018 có 1 xã và năm 2019 có 2 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong huyện, đến nay, Thanh Thủy có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, huyện cũng đã có 8/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn, còn 1 tiêu chí về quy hoạch xây dựng vùng huyện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Để có được kết quả trên, ngay sau khi Nghị quyết số 07 được ban hành, Ban thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết, để tổ chức triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. Theo đó, huyện đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện xây dựng NTM. Trong 3 năm, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã nhận thức được vai trò, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả đến nay huyện Thanh Thủy đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết. Song song với đó, huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; thu thập hình ảnh và số liệu để tăng số lượng tin, bài, thời lượng phát sóng trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, đã xây dựng được 165 pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, trên 6.500 tờ rơi, tờ gấp cấp phát đến từng khu dân cư và trên 200 tin, bài về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung của phong trào; phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời đề xuất cấp trên khen thưởng, biểu dương cách làm hay, những điển hình tiên tiến.
 
Huyện cũng đã làm tốt việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch về: Dồn đổi, tích tụ, ruộng đất; kế hoạch phát triển phát triển kinh tế trang trại; kế hoạch phát triển cây bưởi diễn; kế hoạch phát triển thủy sản; phòng, chống dịch hại cho các loại cây trồng và vật nuôi; kế hoạch thực hiện các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.... Điển hình đã chỉ đạo thực hiện dồn đổi thành công trên 34ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Đoan Hạ; mô hình trồng cây dược liệu kết hợp cây măng tây quy mô tập trung 5ha tại xã Xuân Lộc; mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn áp dụng cơ giới hóa khép kín từ sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao tại xã Đoan Hạ; mô hình HTX cá lồng Sông Đà Thanh Thủy; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ các loại quả như: chanh, ổi, bưởi, mít trên địa bàn một số xã...
 
Cùng với đó, huyện đã tích cực tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên; kết hợp huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án; chỉ đạo đẩy mạnh khai thác nguồn thu trên địa bàn; triển khai tích cực công tác xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp công sức, kinh phí để thực hiện chương trình xây dựng NTM và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến nay, tổng huy động nguồn lực thực hiện chương trình trong 3 năm 2016 - 2018 ước đạt trên 1.168 tỷ đồng (vượt trên 300% so với mục tiêu Nghị quyết), trong đó vốn ngân sách Trung ương là 744 tỷ đồng; ngân sách tỉnh trên 93 tỷ; ngân sách huyện, xã trên 275 tỷ, còn lại là doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Qua các công trình, dự án, hệ thống điện, đường, trường, trạm được xay dựng theo tiêu chí NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, diện mạo nông thôn mới ở các địa phương có nhiều khởi sắc, hình ảnh huyện nông thôn mới đang dần được khẳng định.
 
Để Nghị quyết số 07 ngày càng đi vào cuộc sống, huyện Thanh Thủy đề ra mục tiêu với các xã đạt chuẩn cần duy trì, giữ vững và tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; từng bước phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2 và huyện sớm đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất.
 
Thời gian tới, huyện Thanh Thủy đề ra giải pháp thực hiện chủ yếu như: Chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, tư vấn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Trung ương trong quá trình thẩm tra, thẩm định xét, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về kết quả thực hiện chương trình; về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình xây dựng NTM. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và sự tham gia của chủ thể xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư, đảm bảo môi trường sinh thái để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần đưa Thanh Thủy sớm trở thành huyện NTM thứ 2 của tỉnh.

 
Hoàng Huân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 20

Tổng truy cập: 5.705.668