Thanh Thủy sẵn sàng cho “Ngày hội lớn”

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ 16-17/7). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn tất, sẵn sàng cho “Ngày hội lớn” của huyện.
Trụ sở Huyện ủy - nơi diễn ra 'Ngày hội lớn' của huyện Thanh Thủy.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Huyện ủy Thanh Thủy đã tổ chức quán triệt tới tất cả các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội như tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ…; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban. Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập các Đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội. Đến ngày 28/5/2020, 30/30 các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, bầu đủ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.


Cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ đại hội đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã có những chỉ đạo rất cụ thể, yêu cầu các chi bộ, đảng bộ nắm bắt tình hình, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra hoặc tiến hành đột xuất. Đối với các đơn thư khiếu nại, kiến nghị còn tồn đọng, tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm; kịp thời xử lý nhanh các kiến nghị mới phát sinh. Đặc biệt, những đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhân sự cho đại hội, đại biểu dự đại hội được tập trung xử lý, bảo đảm tính khách quan, đúng theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra phối hợp với các cơ quan, Tiểu ban Nhân sự đại hội, Công an huyện và các cấp ủy cơ sở rà soát kỹ tiêu chuẩn, lịch sử chính trị và các nội dung bảo vệ chính trị nội bộ, nếu có trường hợp không phù hợp theo quy định thì sớm đưa ra khỏi quy hoạch, tránh tình trạng đến sát đại hội còn nhân sự chưa xử lý thỏa đáng.
 
Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, huyện đã tổ chức các hội nghị thảo luận lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đồng thời xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được gửi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Đảng bộ cấp cơ sở, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát thực những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được xem là khâu then chốt, công tác nhân sự được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện, đưa ra thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đảm bảo theo Quy định của Bộ Chính trị.

Ngoài việc chú trọng công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, Huyện ủy còn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các công tác khác như chương trình, kịch bản đại hội và giấy mời đại biểu khách mời đại hội đã thực hiện xong. Cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ đại hội đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy đã được thực hiện bằng nhiều hình thức trên Trang TTĐT, hệ thống truyền thanh và băng-rôn, pano, áp-phích trên các tuyến đường. Công tác bảo vệ an ninh trật tự được các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, thực hiện chặt chẽ... tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của huyện Thanh Thủy.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo niềm tin, sự đồng thuận, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết kỷ cương; khai thác tiềm năng, xây dựng Thanh Thủy phát triển toàn diện và bền vững”.
         
Đức Tập
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 15

Tổng truy cập: 3.731.530