Thanh Thủy: Phát triển giao thông nông thôn


Người dân khu 3, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy tích cực tham gia làm đường giao thông, xây dựng NTM.

Là đơn vị thứ 2 của tỉnh được công nhận huyện nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của huyện Thanh Thủy ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới giao thông được mở rộng, các tuyến đường từng bước được cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước khi bắt đầu triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, hệ thống giao thông tại các xã đều xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa... Do vậy, với mục tiêu hoàn thành tiêu chí về giao thông, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với các xã tổ chức rà soát, lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường GTNT đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể, trong đó tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị UBND huyện đã bố trí nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, huy động sự tham gia của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay xây dựng NTM. 

Đến nay, huyện có hệ thống đường giao thông liên tỉnh, huyện, xã và giao thông nông thôn rất thuận lợi với tổng chiều dài khoảng 860km, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh, tạo điều kiện phát huy tiềm năng về kinh doanh, du lịch- dịch vụ, khu công nghiệp... trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực. 
Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; các tuyến đường trục xã, thôn, xóm, đường trục chính nội đồng đảm bảo thuận tiện đi lại; lòng, lề đường, vỉa hè không bị lấn chiếm, không bị che khuất tầm nhìn; công tác duy tu, bảo trì được thực hiện thường xuyên cùng với phát động nhân dân, các tổ chức đoàn thể các xã tích cực tham gia phong trào làm vệ sinh môi trường các tuyến đường, tự quản tuyến đường xanh-sạch-đẹp, vận động nhân dân tự tháo dỡ biển quảng cáo, lều quán vi phạm hành lang an toàn giao thông  ảnh hưởng đến lòng, lề đường, vỉa hè; phát động nhân dân trồng hoa, cây xanh ven đường, tạo vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực.

Trên cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư, huyện tập trung khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Với việc chú trọng đầu tư, xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đưa các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân hàng năm đạt trên 8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm dần, lĩnh vực du lịch - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.

Ông Lê Trọng Đức-Trưởng phòng kinh tế-Hạ tầng huyện cho biết: Thời gian tới, bên cạnh phát huy hiệu quả các công trình giao thông, phòng sẽ tham mưu cho huyện tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng GTNT; huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển GTNT; tăng cường công tác bảo trì sau đầu tư; xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về quản lý, bảo trì đường GTNT; phát huy vai trò giám sát cộng đồng tại khu dân cư… tạo điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng tình, nhất trí cao trong thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra.

Theo Báo PT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 18

Tổng truy cập: 6.389.281