Thanh Thủy nghiêm túc tiếp thu 5 nội dung chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
Các đại biểu tham dự học tập hội nghị trực tuyến.

Tại 15 điểm cầu, 3787 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã được nghiên cứu 5 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm:Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Toàn cảnh học tập Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Điểm cầu tại học tập Hội nghị trực tuyến tại thị trấn Thanh Thủy.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Ngay sau hội nghị học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ huyện sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị./.
Minh Tuân – Minh Tâm

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 18

Tổng truy cập: 4.410.671