Thanh Thủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 15/8, Trung tâm Chính trị huyện Thanh Thủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2022.


Giảng viên của Trung tâm chính trị huyện truyền đạt nội dung kiến thức cho các học viên

Trong thời gian 3 ngày, 80 học viên là những quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy giới thiệu sẽ được học tập 5 bài lý luận chính trị cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.


Các học viên 

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: 5 chuyên đề mà các học viên được nghiên cứu là những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi học viên sẽ có thêm nhận thức, có hướng xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc, nghiên cứu các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt, chấp hành nội quy của lớp học. Từ đó xây dựng ý thức, tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng để xác định hướng phấn đấu một cách rõ ràng, cụ thể, đúng đắn.


Toàn cảnh lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
Anh Tuấn

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 13

Tổng truy cập: 5.858.684