Thanh Thủy họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 2/6/2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức cuộc họp đóng góp các ý kiến vào dự thảo lần 5 báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các thành viên của Tiểu ban văn kiện.

 

Tại cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến vào dự thảo lần 5 báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã nêu một số ý kiến đề xuất nhằm xây dựng Văn kiện trình Đại hội theo hướng đảm bảo nội dung, đánh giá đúng tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ có tính đột phá cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, tập trung vào công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện; đánh giá khách quan, trung thực kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 như: đánh giá về các khâu đột phá, phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp, quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển đô thị, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thời gian tiếp theo.
 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Tiểu ban, đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đề nghị từng thành viên trong tổ văn kiện căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách để đánh giá khách quan, sát đúng với tình hình về những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay để đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mang tính đột phá,làm định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành tham mưu xây dựng báo cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách gửi về Văn phòng Huyện ủy chậm nhất ngày 04/6/2020 để tổng hợp. Dự kiến Đại Hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức trong tháng 7 năm 2020.

Minh Tuân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 48

Tổng truy cập: 3.614.381