Thanh Thuỷ họp Ban Thường vụ tháng 4/2021

Sáng ngày 29/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành họp thường kỳ tháng 4/2021 cho ý kiến vào nghị quyết duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Dự và theo dõi hội nghị có đại diện Uỷ Ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Minh Tường- TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Minh Tường- TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân, xác định đúng nội dung, khâu đột phá có trọng tâm với nhiều cách làm năng động; 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm còn 1,79%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, số trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm trên 92%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95%; huy động được hơn 1.972 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới; trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 16 tỷ đồng, 88.000m2 đất và hơn 70.000 ngày công lao động; các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp được bảo tồn phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Thuỷ phấn đấu duy trì 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; mỗi xã có từ 1-2 khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm từ 0,8-1,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 78%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP, trên 95% tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.


Đồng chí Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới như: tập trung kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng khu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên sản xuất công nghiệp công nghệ cao ít ảnh hưởng đến môi trường; đẩy mạnh sản xuất phát triển làng nghề và làng có nghề gắn với trải nghiệm du lịch tâm linh, sinh thái; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; huy động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đảm bảo cứng hoá 100%; làm tốt công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo an ninh trật tự; phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực để xây dựng có trọng tâm trọng điểm, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải đăng ký chương trình, hoạt động cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng, ngành chuyên môn rà soát kỹ lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu mỗi xã cơ bản ít nhất có 1 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hướng đến không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung nâng cao hiệu quả sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cuộc vận động khi triển khai phải đảm bảo đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả cao; tăng cường tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới; rà soát điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đổi mới nâng cao tổ chức sản xuất; phân bổ nguồn lực phù hợp để đầu tư xây dựng; ưu tiên thứ tự xây dựng khu dân cư, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao và duy trì; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là ở cơ sở; hàng năm, phải có đánh giá sơ, tổng kết; triển khai xây dựng và phát triển sản xuất công nghệ cao; phát triển nông nghiệp xanh bền vững gắn với phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ./.
 
Anh Tuấn – Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 6

Tổng truy cập: 4.320.018