Thanh Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, huyện Thanh Thủy đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC và xây dựng chính quyền điện tử được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định.

Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC tiếp tục được UBND huyện Thanh Thủy đẩy mạnh, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển mạnh mẽ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 11 xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí, công khai địa chỉ đường dây nóng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ và phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong giao dịch giải quyết công việc.
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã áp dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành, phần mềm một cửa điện tử, áp dụng chữ ký số… tạo tiền đề cho việc áp dụng hiệu quả phương pháp đổi mới vào công tác quản lý hành chính nhà nước ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đến nay, 100% cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, ngành chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đã được trang bị máy tính có kết nối mạng, 100% cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã có hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được quan tâm, ngày càng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Bên cạnh đó, huyện Thanh Thủy đã phối hợp với Trung tâm Viễn thông tỉnh (VNPT) tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm iOffice 4.0 và hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần đẩy mạnh CCHC, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh Thủy đã tích cực triển khai Đề án chính quyền điện tử; Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định. Riêng trong tháng 5/2020, huyện đã tiếp nhận 343 hồ sơ, giải quyết 230 hồ sơ (đều đúng và trước hạn); còn 113 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện cho biết: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách TTHC nhà nước, UBND huyện Thanh Thủy đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân, triển khai “Một cửa điện tử” để kết nối các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp cận được các thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung, cập nhật kịp thời các TTHC mới trên Trang Thông tin điện tử của huyện; Công khai minh bạch các loại phí, lệ phí mà người dân phải thực hiện tại bộ phận một cửa. Đồng thời, huyện bố trí cán bộ làm bộ phận một cửa ngoài năng lực làm việc tốt ra còn phải có tâm, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân chu đáo…
 
Thời gian tới, huyện Thanh Thủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. Đồng thời đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp…
 
Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Thanh Thủy trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân./.

 
ĐT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 56

Tổng truy cập: 3.614.365