Thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Thanh ThủyChi
u 26/5, Đoàn thm tra kết qu xây dng huyđạt chun nông thôn mi ca tnh Phú Thọ do đồng chí Trn Tú Anh - Phó Giám đốc S Nông nghip và Phát trin nông thôn làm trưởng đoàn đã thm tra kết qu xây dng huyđạt chun nông thôn mi ti huyn Thanh Thy. Tiếp và làm vic vđoàn có các đồng chí Nguyn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trc Huyy, Ch tch HĐND huyn; Dương Quc Lâm - Phó Bí thư Huyy, Ch tch UBND huyn; Nguyn Minh Tân - UVBTV Huyy, Phó Ch tch UBND huyn; lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa khu 22 xã Hoàng Xá

 
Kiểm tra mô hình chuỗi liên kết sản xuất gia đình anh Lê Đình Hưởng xã Đồng Trung
 

Đoàn đã đi kim tra thc tế vic thc hin các tiêu chí xã nông thôn mi và tiêu chí huyn nông thôn mi ti huyn Thanh ThuĐến thđim này, 100% số xã trên địa bàn huyđã được Ch tch UBND tnh công nhđạt chun nông thôn mi. Đối vi 9 nhóm tiêu chí để đạt chun huyn nông thôn mi gm: Quy hoch, giao thông, thy li, đin, y tế - văn hóa - giáo dc, sn xut, môi trường, an ninh - trt t và tiêu chí v ch đạo xây dng nông thôn mđã được huyn hoàn thành. H thng kết cu h tng đượđầu tư khá đồng b, tng bước hiđại, đảm bo phc vụ tt phát trin kinh tế - xã hi và dân sinh. Tái cơ cu ngành nông nghiđược chú trng, nhiu mô hình theo chui liên kết có hiu quĐời sng vt cht, tinh thn ca người dân ngày càng nâng cao. T l hộ nghèo đến cui năm 2019 gim chỉ còn 3,17%; thu nhp bình quân đầu ngườđạt 35,5 triđồng/năm. B mt nông thôn ngày càng đổi mi khang trang. Đội ngũ cán b t huyđến cơ s đượđào to, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lc lãnh đạo; hệ thng chính tr vng mnh; an ninh trt t, an toàn xã hđược gi vng.

Sau khi kim tra thc tế và nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn thm tra ca tnh đã tham gia ý kiếđánh giá vic thc hin các tiêu chí huyn nông thôn mi và thng nhđánh giá huyn Thanh Thy hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyn nông thôn mi. Mt s ý kiếđề ngh huyn cn duy trì, gi vng và nâng cao cht lượng các tiêu chí đã đạt, nht là tiêu chí thu nhp, môi trường, sn xut, y tế… hướng ti xây dng nông thôn mi nâng cao, kiu mu. Đồng thi, rà soát li các s liu minh chng trong h sơ, bn thuyết minh; nhanh chóng khc phc các hn chế mà các thành viên trong đoàn thm tra đã nêu; khn trương hoàn thin h sơ gi Văn phòng điu phi Ban ch đạo xây dng nông thôn mi tnh trong thi gian sm nhđể báo cáo UBND tnh xem xét, làm tờ trình đề ngh Trung ương xem xét, thđịnh, công nhn huyn Thanh Thđạt chun nông thôn mi./.

 

Anh Tun - Minh Cnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 16

Tổng truy cập: 6.389.361