Tập trung hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

 Phát biểu tại hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 12/7, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có phương án kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu và lộ trình đã đề ra. 

 


IMG-6285.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị trong tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định: Sau khi Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TU về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021 phù hợp với thực tiễn, được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và quán triệt nghiêm túc; các cấp, ngành đều đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị, được cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, thống nhất.
Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, có tác động rất lớn đến hoạt động quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở những ĐVHC cấp xã tiến hành sắp xếp.
Để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 72-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; lấy kết quả thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong năm 2019.
IMG-6272.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang điều hành phần thảo luận
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã phải gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp, đảm bảo lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những ĐVHC cấp xã mới; dừng việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ở các xã thuộc diện phải sắp xếp; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để đảm bảo đúng số lượng quy định.
Cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là  những xã thuộc diện sắp xếp để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện và giữ vững ổn dịnh chính trị ở địa phương; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh, tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương và người dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; quản lý, bàn giao chặt chẽ các loại hồ sơ của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương động viên các địa phương làm tốt, đảm bảo việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và xã giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 72-NQ/TU về Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 – 2021.
Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã đạt hiệu quả. Đại diện lãnh đạo các địa phương đều khẳng định sự cần thiết của việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn và cho biết đã tiến hành họp, bàn phương án xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các xã trên không đủ 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Qua công tác tuyên truyền, bước đầu nhận được sự đồng thuận từ phía cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc bố trí cơ sở vật chất; thống nhất đặt tên xã; xử lý, giải quyết nợ xây dựng cơ bản; đặc biệt là bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập; chế độ, chính sách cho người dân các xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ… Các đại biểu khẳng định, để sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã đạt hiệu quả, tránh xáo trộn thì phải thực hiện theo lộ trình từng bước, trước mắt phải kiện toàn bộ máy trước, sau đó mới tiến hành ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ. Thời điểm thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã cận kề với thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, chính vì vậy các đại biểu cho rằng mọi nội dung đều phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ để đảm bảo công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội. Các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét cơ chế, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập; có hướng chỉ đạo, hỗ trợ địa phương xử lý nợ xây dựng cơ bản; Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong công tác lấy ý kiến cử tri, nhân dân đảm bảo thống nhất.
IMG-6262.jpg
Quang cảnh hội nghị
Toàn tỉnh hiện có tổng số 277 ĐVHC cấp xã, trong đó có 18 phường, 11 thị trấn và 248 xã. Theo Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện, trong đó sắp xếp 39 xã dưới 50% của cả 2 tiêu chuẩn của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với 41 ĐVHC cấp xã khác. Sau sắp xếp, toàn tỉnh hình thành mới 28 ĐVHC cấp xã; tổng số xã sau sắp xếp là 225, giảm 52 xã so với trước khi sắp xếp.
Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo sắp xếp từ 3 ĐVHC cấp xã trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, chú trọng đến các yếu tố phù hợp về lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng dân cư và điều kiện địa lý - tự nhiên, tạo tiền đề để thuận lợi về quản lý hành chính, quy hoạch phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở sau khi sắp xếp. Trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã phải đồng thời rà soát quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã để bố trí hợp lý về cán bộ, công chức ĐVHC cấp xã sau sắp xếp; đồng thời giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức bị tác động do sắp xếp và có kế hoạch đảm bảo lộ trình giảm về đúng số lượng theo quy định.
Về lộ trình sắp xếp, hết năm 2019 toàn tỉnh hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% của cả tiêu 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, ĐVHC cấp xã mới kiện toàn xong tổ chức bộ máy chính thức đi vào hoạt động; quý I/2020, hoàn thành các bước công việc để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các ĐVHC cấp xã mới hình thành; năm 2021, tổng kết rút kinh nghiệm việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021, dự kiến các phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030.

Theo PhuthoPortal

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 25

Tổng truy cập: 3.610.745