Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và Luật an ninh mạng

Sáng 24-9-2020, UBND  tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Thuỷ có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, UBMTTQ, các đoàn thể huyện, các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo công an huyện, UBND các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin các đơn vị.Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, gồm 05 chương, 28 điều, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ 01/7/2020; Luật An ninh mạng, gồm 7 chương, 43 điều, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019; thông tin về tình hình an ninh mạng hiện nay và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông qua buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ nắm rõ hơn nội dung, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và những điểm mới về 2 Luật trên, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và vai trò chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, để từng cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đối tượng xấu. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.
 
Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 3/12/2020

Đang online: 7

Tổng truy cập: 3.902.357