Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

img7299-1551269183
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ngày 27-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.214 tổ chức đảng, 536 đảng viên trong đó có 295 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, có 16 tổ chức đảng và 60 đảng viên chưa thực hiện tốt, có khuyết điểm, vi phạm; 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 tổ chức đảng và 102 đảng viên trong đó có 62 cấp ủy viên các cấp. Kết luận có 22 tổ chức đảng, 50 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên chiếm 24% số đảng viên vi phạm…

Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm, phát huy các nhân tố mới, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 439 tổ chức đảng và 409 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 341 tổ chức đảng và 260 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với BTV Huyện ủy Phù Ninh, qua giám sát đã quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Trong năm cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 chi bộ; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 455 đảng viên tăng 10,9% so với năm 2017...

img7297-1551269203

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục và yêu cầu năm 2019 cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp xây dựng bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình đặc điểm mỗi địa phương, đơn vị. 

Các cấp ủy nhất là người đứng đầu cấp ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra theo chủ trương của UBKT Trung ương; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm.

Tại hội nghị, 8 tập thể có thành tích xuất sắc được UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

Theo BPT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 5/8/2020

Đang online: 35

Tổng truy cập: 3.602.969