Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước ở Thanh Thủy

img-3280-1594689797
Từ phong trào thi đua yêu nước, nông dân xã Đoan Hạ phát triển các mô hình kinh tế chăn nuôi giá trị cao, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thanh Thủy đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Xuân Lộc là một trong những xã có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện phong trào TĐYN, hằng năm, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động, phát triển kinh tế nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi được xem là mũi nhọn của địa phương. Các mô hình trang trại, gia trại kết hợp với sản xuất giữa trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được chú trọng phát triển... Hiện nay, xã có các mô hình phát triển kinh tế điển hình như: hộ ông Thiều Minh Thế-khu 4 phát triển mô hình nuôi cá sông trong ao; hộ bà Phạm Thị Sứng-khu 4 phát triển nuôi thỏ... Từ thực hiện hiệu quả phong trào TĐYN, Xuân Lộc luôn là một trong những xã dẫn dầu về sản xuất nông nghiệp của huyện; tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 2,54%.


Đồng chí Nguyễn Bá Bào- Trưởng phòng Nội vụ cho biết: “Bám sát nhiệm vụ chính trị, 5 năm qua, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về việc phát động các phong trào TĐYN. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn vận dụng, tổ chức phong trào thi đua thường xuyên liên tục và gắn sát với thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của từng địa phương, khơi dậy tiềm năng, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và giành được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực”.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động các phong trào như: “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững”, “Đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”...đã trở thành những phong trào lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để các phong trào thi đua có sức lan tỏa, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện các mô hình sản xuất như: tạo điều kiện vay vốn; thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính...

Từ các chính sách, nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì phát triển sản xuất, từng bước đứng vững trên thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong 5 năm qua, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản của huyện chiếm 27,4%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,2%; dịch vụ chiếm 47,4%. Đặc biệt, trong những năm gần đây, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM, các địa phương trong huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực và huy động sức dân cùng chung sức hoàn thành các tiêu chí. Trong 5 năm (2015 - 2020), tổng kinh phí huy đông các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM đạt 1.761 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa là 1.383 tỷ đồng. Đến nay, huyện đang chuẩn bị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Do đó, sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện được người dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đảm bảo an sinh xã hội đã được phát động thường xuyên như: “Thực hiện tốt chính sách xã hội”; “Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo”... Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong những năm qua đã đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Chính quyền và bảo vệ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý, phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức...

 

Xác định thi đua là động lực để phát triển, toàn huyện đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả các phong trào TĐYN, góp phần xây dựng quê hương Thanh Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ánh Dương


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 32

Tổng truy cập: 4.410.719