Quốc hội thảo luận các Dự án Luật

  

img0080-quoc-hoi-truc-tuyen-1590485453

 

Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Dự thảo Luật gồm 16 chương, 186 điều. Trình bày báo cáo thẩm tra về nôi dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng nêu rõ, Ủy ban Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là cần thiết. Ủy ban Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường… theo hướng đổi mới mạnh mẽ cơ chế, biện pháp, công cụ quản lý trong hoạt động bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Với những đề xuất sửa đổi, bổ sung và phạm vi điều chỉnh như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ thì việc chuyển đổi thành dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là phù hợp.


Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 để nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật thời gian qua.

Các đại biểu đánh giá, nội dung của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao các góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, đồng chí đề nghị các vị đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo Luật này. Về các nội dung các đại biểu góp ý cụ thể tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và có báo cáo giải trình đầy đủ trước Quốc hội, để các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến thêm.

Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. 

Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng nhất trí với phương án 1 cấm kinh doanh đòi nợ. Đồng chí nhấn mạnh: Không thể công nhận tính hợp pháp của một hoạt động được sinh ra từ một hoạt động không hợp pháp, không được pháp luật công nhận. Về dự án Luật đầu tư đồng chí đề nghị xem xét giảm thời gian thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xuống còn 30 ngày làm việc để tạo điều kiện cho Nhà đầu tư sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, để tránh hiện tượng dự án treo và đảm bảo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai đề nghị bổ sung các điều kiện chuyển nhượng dự án chặt chẽ hơn; bổ sung thời gian nhà đầu tư được tạm ngừng hoạt động, tránh để dự án “ treo”. Đồng thời đề nghị làm rõ, thời gian tạm ngừng hoạt động có tính vào tiến độ thực hiện dự án hay không vì đây sẽ là căn cứ để gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Điều 50 của dự thảo. Điểm g, Điều 50 dự thảo Luật đề nghị bổ sung như sau: “…tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư “được cấp lần đầu”… để làm căn cứ xác định thời điểm chậm tiến độ 24 tháng.

Kết thúc phiên thảo luận, Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 18/9/2020

Đang online: 28

Tổng truy cập: 3.731.501