Noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội, dân quân tỉnh Phú Thọ giúp nhân dân khu 7, xã Tân Phương  (Thanh Thủy) thu hoạch lúa.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc BCHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ trong LLVT tỉnh, được BTV Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao.

Nổi bật là, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy; Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu... để lựa chọn, xác định những nội dung trọng tâm, khâu đột phá về sửa đổi lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Những chủ trương, quan điểm chỉ đạo; mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, thời gian, biện pháp học tập và làm theo Bác đều được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định trong nghị quyết, quy chế, kế hoạch cụ thể của từng tháng, từng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng đều tự giác đăng ký phấn đấu thực hiện. Chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là tiêu chí quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên hàng năm và đề bạt bổ nhiệm cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm; do đó, tạo động lực để mọi quân nhân tự giác phấn đấu học tập và làm theo.

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc BCHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình: “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”; “Mỗi tuần ghi nhớ một lời dạy của Bác”; “Quân nhân thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác”; “Ba điểm sáng, hai đột phá”; “Dân quân tự vệ làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”…, cùng hàng trăm những mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị, kho trạm, bệnh xá… trong BCHQS tỉnh đã được áp dụng, nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Những mô hình trên đã và đang góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; tăng gia, lao động sản xuất; xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội; quản lý, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện và giúp dân xóa đói, giảm nghèo… 

Qua những mô hình, việc làm bình dị, cụ thể, sát thực với hoạt động của đời sống bộ đội đã cho thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ đã thấm nhuần và tỏa sáng trong mỗi suy nghĩ, việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” được khơi nguồn từ chính tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, cùng sự mẫu mực noi gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần định hình, phát triển nhân cách người quân nhân cách mạng, làm cho phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, bởi “Có Bác lòng ta trong sáng hơn”. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Minh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy BCHQS tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích tập thể, cá nhân quan tâm, chú trọng đến việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống mà đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; là một nhu cầu đòi hỏi, một tiêu chí rèn luyện để làm chuyển biến nhận thức, hành động của từng người, từng tổ chức cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Do vậy, từng ngày, từng giờ luôn xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu “người tốt, việc tốt” đang đua nở trong học tập và làm theo Bác Hồ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở từng cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực công tác trong LLVT tỉnh”.

Được biết, thời gian qua, các cơ  quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và thực hiện nghiêm túc những quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống; giảm bớt thời gian các cuộc họp để dành thời gian đi cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, chăm lo, bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, học tập cho bộ đội; tích cực xây dựng cảnh quan đơn vị “xanh, sạch, đẹp”…, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. 

Từ các biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng để BTV Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ của tỉnh Phú Thọ nói riêng và trong toàn Quân khu nói chung; tạo tiền đề xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh xuất sắc; nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giữ gìn, giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của LLVT tỉnh trong giai đoạn mới, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 15

Tổng truy cập: 6.076.860