Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp như trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân...Nguồn TTXVN

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 6

Tổng truy cập: 6.577.308