Những hình ảnh trong Lễ giao nhận quân năm 2018

Trang 1/2

Chương trình phát thanh ngày 8/4/2021

Đang online: 41

Tổng truy cập: 4.220.718