Những hình ảnh trong Lễ giao nhận quân năm 2018

Trang 1/2

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 34

Tổng truy cập: 3.614.004