Những hình ảnh trong Lễ giao nhận quân năm 2018

Trang 1/2

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 10

Tổng truy cập: 5.705.836