Nhìn lại Đại hội cấp cơ sở ở Thanh Thủy

doanha-thanhthuy-1592265727
Đại hội Đảng bộ xã Đoan Hạ được tổ chức thành công đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình và chất lượng.

 

Xác định tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy Thanh Thủy tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng từ cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. 

Đảng bộ huyện Thanh Thủy có 30 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 11 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ cơ sở và 14 chi bộ cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang; 230 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.805 đảng viên. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Thanh Thủy đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Thanh Thủy chọn Đảng bộ xã Đoan Hạ làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Trong quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở, BTV Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đảng viên nghiên cứu thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên và báo cáo chính trị của đơn vị mình. Các báo cáo trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đã bám sát hướng dẫn của cấp ủy huyện. Nội dung báo cáo đã thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng - chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương. Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác lãnh, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. Báo cáo đã xây dựng chủ đề đại hội và khâu đột phá của đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kết quả đến ngày 31/3, 230/230 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; từ ngày 26/3 đến ngày 28/5/2020, 30/30 chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. 100% các chi, Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội đầy đủ 4 nội dung; có 11 Đảng bộ xã, thị trấn tiến hành đại hội đại biểu, 5 Đảng bộ và 14 chi bộ cơ sở tiến hành đại hội đảng viên, bầu được 275 cấp ủy, 164 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo theo đúng quy định của Quy chế 244 về bầu cử trong Đảng. 

Với tinh thần, coi cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp phải thực hiện đúng theo quy định của Đảng về công tác nhân sự. Phương án nhân sự chuẩn bị trình Đại hội đảm bảo chất lượng, cơ cấu, độ tuổi và số dư do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị từ 10-15%, bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ có số dư theo quy định bầu cử trong Đảng. Việc chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, khách quan, phát huy được trách nhiệm và ý thức của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành. Kết quả bầu cử BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT đảm bảo theo đề án do cấp ủy khóa cũ xây dựng. Tỷ lệ bầu BCH đạt kết quả cao (tỷ lệ thấp nhất đối với cấp xã là 71%). Hầu hết các đơn vị bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện bầu 1 lần đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ sở so với nhiệm kỳ 2015-2020 có sự đổi mới về tuổi trẻ, cơ cấu nữ, đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đa số cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 100% các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới đủ điều kiện về sức khỏe từ loại B2 trở lên.

Trong nhiều năm qua, xã Xuân Lộc là một trong những địa phương đi đầu của huyện Thanh Thủy trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Hà Mạnh Chính- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã xác định: “Cán bộ mạnh sẽ có phong trào mạnh, cán bộ yếu phong trào sẽ yếu”. Vì vậy, Đảng ủy xã thống nhất lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác và luôn gần gũi, tôn trọng Nhân dân. Thông qua công tác quy hoạch và tầm nhìn dài hạn, Đảng ủy xã đã xây dựng phương án nhân sự khóa mới và bầu đủ số lượng 15 đồng chí. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng của đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ này được nâng lên. Cơ cấu cấp ủy khóa mới của xã được bố trí theo các lĩnh vực công tác một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, BTV Huyện ủy Thanh Thủy đã và đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 7.  Hy vọng rằng, thành công của Đại hội các chi, Đảng bộ cấp cơ sở sẽ tạo niềm tin, động lực, tiền đề để Đảng bộ huyện Thanh Thủy tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong 5 năm tới.

Ánh Dương


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 49

Tổng truy cập: 3.614.327