Nhân dân đóng góp, ủng hộ gần 40 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ những năm qua đã được triển khai tích cực.

Với quyết tâm phấn đấu trở thành huyện về đích NTM thứ hai của tỉnh, Thanh Thủy đã nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đồng thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng với phương châm “đem sức dân xây dựng tương lai hạnh phúc cho dân” với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Theo thống kê, 5 năm qua tổng số vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt trên 1.600 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa đạt gần 100 tỷ đồng, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn đã đóng góp được gần 40 tỷ đồng, hiến hàng vạn mét vuông đất, ủng hộ hàng nghìn ngày công để xây dựng NTM. 

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị mà đến nay, Thanh Thuỷ đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí và đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định để huyện sớm được công nhận đạt chuẩn NTM. 

 

Văn Lang


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 17

Tổng truy cập: 6.389.334