Nghị quyết và quyết định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 được vay vốn  trả lương cho người lao động để phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện: Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốnKhông có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh được vay vốn trả lương cho người lao động khi có đủ các điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốnKhông có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốnCó phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể về mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân. Theo đó, mức cho vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng/người lao động. 

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Lãi suất cho vay 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Việc giải ngân của NHCSXH cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5,6,7 năm 2021 được thực hiện 01 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 05/04/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều hiện nào đến trước

NHCSXH

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 13

Tổng truy cập: 4.505.257