Ngành GD&ĐT triển khai khâu đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành GD&ĐT triển khai khâu đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh.


 

Các đại biểu tại điểm cầu Sở GD&ĐT ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch của Sở GD&ĐT triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thông qua dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá về triển khai thực hiện khâu đột phá “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục đất Tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.

 

Trên tinh thần thẳng thắn, tích cực, đại biểu tại điểm cầu của 13 huyện, thành, thị đã đóng góp ý kiến thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu đầu năm; trách nhiệm của nhà trường trong chống bạo lực học đường; triển khai mô hình trường học mới, giáo viên, học sinh sáng tạo trong dạy và học; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương ngay từ đầu năm học…

 

Tại hội nghị đã tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Theo đó, toàn ngành GD&ĐT tổ chức thực hiện nghiêm túc các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa nội dung thực hiện khâu đột phá, đăng ký triển khai ít nhất một nội dung, việc làm cụ thể, rõ nét, thiết thực thể hiện sự chuyển biến đột phá trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của mỗi cá nhân. Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai học tập, quán triệt các văn bản của trung ương, tỉnh, Bộ GD&ĐT và của ngành.

 

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Tường ghi nhận các ý kiến thảo luận tại hội nghị và yêu cầu: Trên cơ sở các dự thảo kế hoạch, quy định tiêu chí để nhanh chóng hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện trong toàn ngành, đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi; tăng cường công tác tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo ở tất cả các cấp học, bậc học và cơ sở giáo dục; mỗi đơn vị lựa chọn một nội dung cụ thể, phù hợp để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh chung chung, hình thức; tổ chức ký và thực hiện cam kết một cách thiết thực; cán bộ, viên chức, công chức ngành GD&ĐT phát huy trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết nghiêm túc để động viên những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 và kịp thời phê bình, rút kinh nghiệm những đơn vị chưa thực hiện tốt...

Theo CGTĐT PT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 23

Tổng truy cập: 3.610.678