Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Huyện ủy Thanh Thủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Giờ thực hành môn Hóa học của thầy và trò lớp 10A1 Trường THPT Thanh Thủy.

Những năm qua, diện mạo đô thị của thị trấn La Phù ngày càng đổi thay, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo... Kết quả đó xuất phát từ việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Kim Tuyến - Bí thư Đảng ủy thị trấn La Phù chia sẻ: “Đảng ủy luôn xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sâu sát và quyết liệt, nhất là tư duy kinh tế mới có thể giúp cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn luôn coi trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới theo hướng kịp thời, rõ việc, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên. Do đó, việc triển khai các chủ trương, đường lối của cấp ủy cấp trên đến nhân dân được kịp thời, hiệu quả. Minh chứng rõ nhất từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chín tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 6,5 tỉ đồng, đạt 115,518% chỉ tiêu dự toán.

Đảng bộ huyện Thanh Thủy hiện có 29 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 233 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Nhận thức rõ vai trò “nòng cốt” của mỗi chi bộ và từng đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Huyện ủy đã triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH T.Ư Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận của số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cùng nhiều văn bản của cấp trên.

Theo đó, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng bộ huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Huệ- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Thanh Thủy còn được thể hiện rõ nét thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng để kịp thời phát hiện, xử lý những đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, đề cao việc thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cá nhân ưu tú để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp... Nhờ thường xuyên quan tâm, chú trọng đến xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực”.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 31 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.935. Chất lượng đội ngũ đảng viên cũng được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị, bản thân từng đảng viên đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Nhất là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực của Đảng bộ huyện Thanh Thủy đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2021, qua đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên, Đảng bộ huyện có 96,6% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,6%.

Nguồn Báo PT

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 12

Tổng truy cập: 6.577.284