Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thanh Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

 

 1. UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THANH THỦY

Đ/c Hoàng Thị Phương An - UVBTVHU - Chủ tịch

ĐT: 0984 201 009

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch

ĐT: 0987 628 737
   

 2. HUYỆN ĐOÀN THANH THỦY

 

 Đ/c Nguyễn Anh Tú - Bí thư

ĐT: 0917 397 668

 Đ/c Trần Đức Anh - Phó Bí thư

ĐT: 0961 128 639

 

 

 3. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

 Đ/c Nguyễn Ngọc Hà - HUV, Chủ tịch

ĐT: 0914 654 666

 Đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch

ĐT: 0983 524 386

 4. HỘI PHỤ NỮ

 

 Đ/c Trần Thịnh Phượng - HUV, Chủ tịch

ĐT: 0982 218 548

 Đ/c Đào Thị Lan - Phó Chủ tịch

ĐT: 0917 397 309

 Đ/c Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch

ĐT: 0987 905 909

 5. HỘI NÔNG DÂN

 

 Đ/c Hà Thị Thanh Hương - HUV, Chủ tịch

ĐT: 0982 649 357

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch

ĐT: 0979 323 619

 6. HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Đ/c Hạ Kim Thìn - Chủ tịch

ĐT: 0912 770 634

 

 


 


Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 42

Tổng truy cập: 3.610.808