Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy

1. Chủ tịch UBND huyện 
 Đồng chí: Dương Quốc Lâm
 Sinh ngày: 7/8/1967
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Văn Lung - Thị xã Phú Thọ
 Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
 Ngày vào Đảng:  2/8/1996
 Ngày chính thức: 2/8/1997
 Trình độ CM: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: CC2. Phó chủ tịch UBND huyện 
 Đồng chí: Nguyễn Minh Tân
 Sinh ngày: 30/9/1981
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Xuân Áng - Hạ Hòa
 Chức vụ: UVTV - Phó CT UBND huyện 
 Ngày vào Đảng:  19/5/2007
 Ngày chính thức: 19/5/2008
 Trình độ CM: Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh
 Trình độ LLCT:  CC

 

3. Phó chủ tịch UBND huyện 
 Đồng chí: Nguyễn Văn Đức
 Sinh ngày: 8/8/1971
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Quê quán: Thạch Đồng - Thanh Thủy
 Chức vụ: UVTV - Phó CT UBND huyện 
 Ngày vào Đảng:  
 Ngày chính thức: 
 Trình độ CM: Thạc sỹ QLGD
 Trình độ LLCT:  CC


 

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 12

Tổng truy cập: 4.320.027