Khai mạc tập huấn dân quân tự vệ năm 2023

Sáng ngày 14/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Thuỷ đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2023 cho 85 đồng chí thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng DQTV cơ động của 11 xã, thị trấn và 2 đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.


Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu khai mạc

Trong thời gian 7 ngày từ ngày 14 đến 20/12, các học viên được học tập, tiếp thu các nội dung chính như: Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta; chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy đơn vị DQTV, thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng; tổ chức phương pháp đăng ký, quản lý xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của DQTV; quản lý vũ khí, vật chất trang thiết bị, trang phục. Đối với công tác huấn luyện quân sự bao gồm nội dung: quân báo Nhân dân hoạt động quan sát, phát hiện nắm tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; các ký hiệu quân sự, cách viết, vẽ trên sơ đồ, bản đồ; kỹ thuật sử dụng vũ khí, chiến thuật chiến đấu như sử dụng bản đồ quân sự, ống nhòm, tháo lắp máy ngắm, hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, quy trình tập bắn bài 1A, công sự trận địa, đội ngũ chiến thuật khẩu đội SMPK 12,7mm…


Đại biểu dự hội nghị


Toàn cảnh hội nghị

Thông qua lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ DQTV; thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự, quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, phương pháp tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự năm 2023. Đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy điều hành huấn luyện DQTV. 

 
Vân Hải – Minh Phương

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 7

Tổng truy cập: 6.577.085