Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 31/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đợt 2 năm 2022. Dự và phát biểu khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện cùng các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn 

Trong thời gian 4 ngày, (từ ngày 31/5 đến hết ngày 3/6/2022), 120 học viên đối tượng 4 là chuyên viên, viên chức các ban, ngành, đoàn thể và HĐND, UBND cấp huyện; công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng khu; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã thuộc xã; trưởng các đoàn thể cấp thôn; đại biểu HĐND cấp xã; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện truyền đạt, nghiên cứu và học tập 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN; nội dung cơ bản của QPAN quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành các quy định của lớp học, học tập các chuyên đề, nội dung theo hướng dẫn của giảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề gặp phải tại cơ sở. Để lớp học đạt kết quả cao, đảm bảo tỷ lệ 100% học viên được cấp chứng chỉ từ loại khá trở lên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các học viên cần tập trung tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ nội dung để hiểu bài sâu sắc hơn và tích luỹ cho mình kiến thức quan trọng phục vụ công tác chuyên môn.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4 nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, sẵn sang làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành về công tác quốc phòng và an ninh, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc lớp học, học viên được viết bài thu hoạch và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.
Hoàng Huân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 9

Tổng truy cập: 6.577.275