Huyện ủy Thanh Thủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 3/8, Huyện ủy Thanh Thủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Thị Phương An - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ phối hợp công tác dân vận; lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm đôn đốc, triển khai thực hiện. Theo báo cáo, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều tiến bộ, các cấp chính quyền đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các chính sách cụ thể; tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tham gia xây dựng nâng cao chất lượng từng tiêu chí xã nông thôn mới; xây dựng chương trình công tác dân vận khéo; việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước, công tác tiếp dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua dân vận khéo.

Đồng chí Hoàng Thị Phương An - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
 
Công tác dân vận trong cơ quan, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, theo hướng gần dân, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình Giảm thiểu rác thải nhựa nơi công cộng;...

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ ý kiến
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp trong việc nắm tình hình, thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người dân, về công tác dân tộc tôn giáo, công tác vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường nông thôn, bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng và triển khai thực hiện hương ước khu dân cư; xây dựng mô hình “Dân Vận khéo”; vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế - xã hội;…
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác dân vận huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát quy chế làm việc tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các xã, thị trấn; phân công, phân nhiệm gắn trách nhiện với từng đối tượng được phân công; nâng cao chất lượng công tác dân tộc - tôn giáo, chế độ chính sách với người dân tộc; quản lý đất đai, xây dựng các công trình liên quan tới các cơ sở tôn giáo; nâng cao chất lượng bộ máy chính trị cấp xã, xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh về tôn giáo; tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; rà soát, củng cố lại ban quản lý các khu di tích lịch sử, đền, chùa; phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện phong trào thi đua, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng các mô hình dân vận khéo.
Thu Quỳnh - Anh Minh
 

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 14

Tổng truy cập: 5.705.762