Huyện ủy Thanh Thủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 27/4, Huyện ủy Thanh Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Đồng chí Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 
Thực hiện Chỉ chị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định và chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung khâu đột phá là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, BTV Huyện ủy Thanh Thủy đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ theo từng năm, trong đó chú trọng lựa chọn những nội dung phù hợp, sát với thực tế để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Bám sát sự chỉ đạo của huyện, các cấp ủy trong huyện đã triển khai nghiêm túc công tác lãnh, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện ở cấp mình; ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm và đưa việc học tập vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM được cấp ủy đảng chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Hàng năm, có 100% chính quyền, các ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; 100% cá nhân là người đứng đầu, trên 87% cán bộ, đảng viên trong huyện xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. 


Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


Song song với đó, BTV Huyện ủy còn quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc nổi cộm của Nhân dân. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng trên 8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 40 triệu đồng/năm. Tháng 10/2020 huyện Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; 11 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế... 


Một số tiết mục văn nghệ

 
Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt khâu đột phá; xác định Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, hàng ngày trong chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt chuyên đề hàng năm gắn với chủ đề toàn khóa, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính kế thừa liên tục, thường xuyên. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 


 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và mong muốn thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục tổ chức và đổi mới nội dung học tập Chỉ thị 05 lồng ghép dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nêu gương của người đứng đầu cấp ủy gắn với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của các chi bộ…
 
Phát biểu tại hội nghị sơ kết, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Văn Cường yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung khâu đột phá của huyện, của địa phương và đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Cùng với đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực; chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. 
 
 Tại hội nghị, 10 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được BTV Huyện ủy Thanh Thủy biểu dương, khen thưởng./.
 
Hoàng Huân – Minh Cảnh

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 8/5/2021

Đang online: 11

Tổng truy cập: 4.505.231