Huyện ủy Thanh Thủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội với xã Đoan Hạ và Tu Vũ

Sáng 10/5, đoàn giám sát của Huyện ủy Thanh Thuỷ do đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện và thực hiện khâu đột phá đã ban hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với BCH Đảng bộ xã Đoan Hạ và Tu Vũ.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Vũ Minh Quốc - UVBTVHU - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện uỷ; lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; Phòng Văn hoá - Thông tin huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu kết luận buổi giảm sát

Trong việc xây dựng nghị quyết triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện và thực hiện các khâu đột phá đã ban hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy hai xã Tu Vũ và Đoan Hạ đã kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản, nghị quyết để lãnh đạo, tổ chức thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy và thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở thống nhất cụ thể hóa các văn bản, chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị thực tế ở địa phương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, giao cho chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện nghị quyết. Qua gần 2 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.


Đồng chí 
Vũ Minh Quốc - UVBTVHU - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy phát biểu tại buổi giám sát


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cường cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới cho hai xã như: cần xác định rõ khâu đột phá, tạo liên kết các chuỗi sản xuất, cần có kỹ thuật và chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp và quản trị nguồn nhân lực, định hướng cho người dân về sản xuất, lựa chọn giống cây trồng các sản phẩm chất lượng, rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đã triển khai, các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của cấp trên. Chú trọng triển khai các khâu đột phá theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để thực hiện cho phù hợp, hiệu quả và thiết thực; tập trung và vào cuộc quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án; đề cao việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, từ đó góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Từ nay đến hết nhiệm kỳ đồng chí đề nghị hai xã cần duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng các mô hình như con đường hoa, phòng chống rác thải. Tập trung trong việc xử lý nhà văn hoá khu dân cư, trạm y tế sau sáp nhập; khôi phục các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quan tâm đến các công trình và di tích trên địa bàn, quan tâm đến công tác quy hoạch đất đai, cần lựa chọn tốt các nhà đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời cần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Minh Tuân

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 10

Tổng truy cập: 6.597.417