Huyện Thanh Thủy khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

Sáng ngày 25/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện; Nguyễn Thị Như Hoa - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Chính trị huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện và các học viên lớp bồi dưỡng.


Đồng chí Nguyễn Văn Đức - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện phát biểu khai mạc

Trong thời gian 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27/5/2022, các học viên sẽ được nghe các chuyên đề cơ bản như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; vấn đề về dân tộc, tôn giáo; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật độ của các thế lực thì địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; …


... và các đại biểu dự khai giảng lớp học

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Toàn cảnh

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4.
Thu Quỳnh - Minh Tuân

tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 26/11/2011

Đang online: 23

Tổng truy cập: 6.389.468