Hợp nhất một số chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh

1-1581916585

Ngày 17/2, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trù bị cho hội nghị trực tuyến công bố Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ hợp nhất 565 Chi cục thuế quận, huyện, thành, thị của 63 Cục thuế thành 269 Chi cục thuế khu vực.

Trước khi triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy, Tổng Cục thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả tới toàn đội ngũ công chức, người lao động ngành thuế; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các nhóm liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn như: Công tác kê khai và kế toán thuế; quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, thu khác; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ; công nghệ thông tin; công tác pháp chế, trách nhiệm pháp lý; công tác Đảng, đoàn thể...

Tại Phú Thọ, Cục thuế tỉnh đã sáp nhập 2 Chi cục thuế Thanh Ba và Hạ Hoà thành Chi cục khu vực Thanh Ba- Hạ Hòa. Đợt này Cục thuế tỉnh tiếp tục sáp nhập 2 Chi cục thuế Cẩm Khê và Yên Lập thành Chi cục thuế khu vực Cẩm Khê- Yên Lập. Đồng chí Nguyễn Huy Hồng- phó Cục trưởng phụ trách Cục thuế tỉnh cho biết đến thời điểm này công tác sáp nhập của Cục thuế tỉnh đã sẵn sàng về tổ chức bộ máy, công tác Đảng, đoàn thể...Tuy nhiên, các đơn vị sáp nhập cần chuẩn bị đầy đủ công tác bàn giao, tiếp nhận, ký sổ, kiểm kê tài sản, ấn chỉ...để đảm bảo các yêu cầu cho việc hợp nhất được thuận lợi, hiệu quả, nhanh gọn...

Theo PTĐT


tin tức liên quan

Chương trình phát thanh ngày 7/8/2020

Đang online: 26

Tổng truy cập: 3.610.669